SPIP - MEDLEMSSKAB
Aktivt medlemsskab pr. år:         Kr. 300,-
Passivt medlemsskab pr. år :       Kr. 200,-

Indbetaling af kontingent skal ske til SPIP’s konto i Sparekassen Sjælland-Fyn:
Reg.nr.:                                0525
Kontonr.:                             0000494985

Husk at anføre Jeres navn og kontingentår ved indbetaling.

I følge reglementet for SPIP og opstaldningsaftalen så er alle der rider på Petersborg aktive medlemmer, og alle aktive medlemmer bør skaffe et passivt medlem.

Formålet med SPIP er primært, at ryttere på blandt andet Petersborg har en klub at starte for til stævner, og at  SPIP kan afholde stævner og andre aktiviteter i DRF-regi. SPIP er ikke involveret i stalddriften på Petersborg, og der er derfor ikke tilknyttet ridefaciliteter til SPIP. Medlemsskab af SPIP giver således ikke adgang til ridehal og ridebane på Petersborg, som er forbeholdt ryttere opstaldet på Petersborg.
Petersborg
© Copyright by Petersborg