Opstaldning på Petersborg inkluderer fodring 3 gange dagligt, wraphø morgen og aften, spåner samt foldordning.

Petersborg's drift står får bygninger, anlæg, folde og foder m.m., og alle pensionærer og familien Groot står i fællesskab for pasning af hestene. Pensionærerne muger dermed selv ud og vil blive tildelt 1-2 morgen-, frokost- eller aftensfodringsvagter pr. måned i forbindelse med weekender og helligdage.

Prisen er kr. 5.100 pr. måned incl. moms for hestebokse og kr. 4.900 pr. måned incl. moms for ponybokse. Denne pris omfatter fodring med Pavo Condition fuldfoder og lucerne samt wraphø. Der er mulighed for at tilkøbe andre fuldfoderprodukter fra PAVO, eller man kan vælge sit eget foder, hvis dette klargøres i foderkasser.

I sommermånederne er der mulighed for, at hestene kan gå på græsfolde, og i vintermånederne er hestene fortrinsvis på jordfolde. Alle heste er ude mindst 4-6 timer dagligt, og de går enten alene eller går sammen 2 til 3 heste, der enes godt sammen. Flere heste går kun sammen på fold, hvis dette er et ønske fra hesteejeren.

Faciliteter: På Petersborg har vi en 20 x 40 meter ridehal med opvarmet rytterstue, udendørs dressurbane på 20 x 60 meter samt en udendørs rotunde. Petersborg grænser direkte op til Rude Skov, hvor der er gode ridemuligheder.

Ønsker du yderligere information eller er du interesseret i opstaldning på Petersborg - kontakt venligst Jannie på mobil: 26 81 37 54 eller mail: jannie@petersborg.com

Praktisk information før opstaldning på Petersborg:
Det påhviler alle hesteejere, at holde deres hest ansvarsforsikret i henhold til gældende lovgivning. Hesteejere skal før opstaldning af deres hest på Petersborg sikre, at hesten er korrekt vaccineret samt udtaget fra konsum. Kopi af hestepas, hvoraf dette fremgår, kan medbringes ved indflytning eller sendes forinden til henrik@petersborg.com

Som det fremgår af opstaldningsaftale eller efterfølgende indgået aftale, så er det hesteejerens eller brugerens ansvar, at kunne fremskaffe hestepasset umiddelbart ved myndighedskontrol samt ved veterinær behandling på Petersborg. Der vil i så fald blive taget kontakt telefonisk til ejer/bruger med udgangspunkt i Petersborgs telefonliste. Staldejer (Henrik Groot, Petersborg) er ikke ansvarlig for fremskaffelsen af hestepasset, og har derfor ikke nogen grund til at kræve, at passet opbevares i stalden.

Datahåndtering, dataanvendelse og databeskyttelse:
EUs persondataforordning (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018 efterlever Petersborg.

Petersborg indsamler ingen personfølsomme informationer. Petersborg har informationer omkring navn, adresse, telefonnummer samt mail på ryttere og hesteejere samt basisinformationer omkring de opstaldede heste, så vi dels kan sikre, at alle heste på Petersborg er regelret vaccineret og så vi dels kan sikre, at alle heste på Petersborg er udtaget af konsum. Informationer indsamles via Petersborgs opstaldningsaftale, kopi af uddrag af hestepas, kontoudtog fra bank samt e-mailkorrespondance. Kontaktinformationer oplyst i opstaldningsaftalen samt navn på heste ligger på Petersborgs hjemmeside i et lukket område, der kræver login/kodeord, og alle informationer ligger i pdf-dokumenter, som er krypteret og kræver kodeord for at åbne.

Ovenstående data videregives under ingen omstændigheder til 3. part for anvendelse til andet formål. Alle der har været i kontakt med Petersborg eller som har haft hest opstaldet på Petersborg kan til enhver tid rette henvendelse til  Henrik Groot (henrik@petersborg.com), der kan oplyse hvilke data der er registreret, og efter ønske kan data blive slettet.

OPSTALDNING
Petersborg
© Copyright by Petersborg