Petersborg
© Copyright by Petersborg
SPORTSRIDEKLUBBEN PETERSBORG - SPIP
Sportsrideklubben Petersborg - "SPIP" - er en klub under Dansk Rideforbund.

Formålet med SPIP er primært, at ryttere på blandt andet Petersborg har en klub at starte for til stævner, og at  SPIP kan afholde stævner og andre aktiviteter i DRF-regi. SPIP er ikke involveret i stalddriften på Petersborg, og der er derfor ikke tilknyttet ridefaciliteter til SPIP. Medlemsskab af SPIP giver således ikke adgang til ridehal og ridebane på Petersborg, som er forbeholdt ryttere opstaldet på Petersborg.
Administration
Formand

Jannie Groot
Mail: jannie@petersborg.com
Mobil: 26 81 37 54
Kasserer

Henrik Groot
Mail: henrik@petersborg.com
Mobil: 30 68 37 54
Distriktsrepræsentant

Vibeke Biune
Mail: vibeke.biune@bonnier.dk
Mobil: 24 69 82 22
Sekretær

Sussy Güldner
Mail: sussy_gu@hotmail.com
Mobil: 28 56 30 44
Datahåndtering, dataanvendelse og databeskyttelse:
EUs persondataforordning (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018 efterlever Sportsrideklubben Petersborg - SPIP.

SPIP indsamler ingen personfølsomme informationer. Medlemsregister skabes ud fra indbetalinger på klubbens bankkonto i Nordea, informationer vedrørerende deltagelse i stævner håndteres af Dansk Rideforbunds stævnesystem, og derudover er der naturligvis almindelig e-mailkorrespondance i forbindelse med stævnedeltagelse.

Ovenstående data videregives under ingen omstændigheder til 3. part for anvendelse til andet formål. Alle der har været i kontakt med SPIP eller som har startet stævner hos SPIP kan til enhver tid rette henvendelse til  SPIP's kasserer, som kan oplyse hvilke data der er registreret, og efter ønske kan data blive slettet.